Izobraževanja

Tečaj Biosinergije

Na 60 urnem tečaju se boste dotaknili bioenergije, psihologije, uporabne kineziologije, osteopatije in uporabe cvetnih esenc. Diagnostika in terapija sta razdeljeni na dva osnovna dela, makro in mikro. Makro diagnostika ugotavlja energijske blokade in njihove vzroke za neskladnost pacienta s svojimi osnovnim življenjskim namenom, mikro diagnostika pa ugotavlja blokade in njihove vzroke, ki povzročajo določen simptom.

BIOSINERGIJA je holističen sistem za doseganje psihofizičnega ravnovesja. Združuje kineziologijo, bioenergijo, psihologijo, akupresuro, osteopatijo in uporabo cvetnih esenc.

Bachova cvetna terapija

Program seminarja Bachova cvetna terapija obsega 20 ur, izvaja se enkrat tedensko po tri andragoške ure. Vključuje 6 srečanj + eno v naravi. Vsak udeleženec prejme pisno gradivo, kjer so opisani učinki esenc in pripadajoča čustvena stanja – njihov nerazrešeni in razrešeni vidik oz. stanje. Vsak udeleženec prejme tudi stekleničke in drug material za pripravo osebnih mešanic – po potrebi oziroma po raziskovalnem navdihu. Seminar je izkustvene narave, saj je lastna izkušnja najučinkovitejši način učenja glede delovanja Bachovih cvetov – tudi dr. Bach sam je vsakič šel skozi proces rastline.

Delo bo potekalo v obliki predavanja, pogovora v skupini in dela v parih. Udeleženci bodo sami jemali določene esence (po lastnem izboru) doma in se pri tem učili samoopazovanja in opazovanja procesa, skozi katerega bodo šli. Ob tem bodo opazovali tudi druge, njihove težave in razmišljali o pomoči z Bachovimi kapljicami.

Udeleženke/udeleženci bodo spoznali osnove Bachove cvetne terapije, osnove diagnosticiranja čustvenih stanj in priprave cvetnih mešanic. Spoznali bodo različne vidike Bachove cvetne terapije – poleg cvetnih mešanic tudi zdravljenje z zgodbami in zdravljenje z glasbo za Bachove cvetove. Seznanili se bodo z nekaterimi intuitivnimi metodami izbora esenc. Seznanili se bodo z metodami priprave matičnih tinktur, ki so osnova za pripravo koncentratov esenc.