Delovna oprema

Preglede in preizkuse delovne opreme je potrebno zagotavljati na podlagi 19. in 25. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS št. 43/11) v skladu s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1).

Namen pregledov in preizkusov delovne opreme je ugotavljanje skladnosti s predpisanimi varnostnimi zahtevami in standardi.

 

Cilj pregledov in preizkusov je zagotavljanje brezhibne delovne opreme, ki ne ogroža varnosti in zdravja delavcev in naravnega okolja.

Pregled in preizkus delovne opreme je potrebno opraviti po namestitvi in pred prvim zagonom, po premestitvi na drugo delovno mesto ter po izvedeni rekonstrukciji ali večjih vzdrževalnih delih in odpravi večjih napak. Opravljati je potrebno tudi periodične preglede in preizkuse delovne opreme in sicer v rokih, ki jih določi proizvajalec oziroma v rokih, ki ne smejo biti daljši od 36 mesecev.