Izvajamo naslednje storitve:

- IZDELAVO POŽARNEGA REDA
- IZDELAVO POŽARNEGA NAČRTA
- IZDELAVO NAČRTA EVAKUACIJE
- - IZDELAVO IZVLEČKOV POŽARNEGA REDA
- OCENO POŽARNE OGROŽENOSTI
- IZOBRAŽEVANJE IZ VARSTVA PRED POŽAROM
- GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV TER EVAKUACIJO (s praktičnim prikazom gašenja)

Glede ocene požarne ogroženosti.

dne 19.12.2020 je bil sprejet nov Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20), ki nalaga Zavezanci za izdelavo ocen požarne ogroženosti stavbe ocene izdelajo ali jih uskladijo s tem pravilnikom v treh letih od njegove uveljavitve ( do 2023 morajo vsi izdelati novo), ukrepe varstva pred požarom (REVIZIJA POŽARNEGA REDA najkasneje do 2024) pa uskladijo z novimi ocenami v enem letu od njihove določitve.