OPRAVLJAMO REVIZIJO OCENE TVEGANJA Z UKREPI ZA OMEJITEV ŠIRJENJA BOLEZNI COVID-19

Revizija izjave o varnosti je namenjena ravnanju delodajalca za zaščito zaposlenih v času epidemije in smiselno tudi kasneje za vzdrževanje zajezitve virusa SARS-CoV-2.

REVIZIJA OCENE TVEGANJA

Oceno tveganja je potrebno popraviti in dopolniti vsakokrat:
- ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
- ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
- ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Revizijo ocene opravijo izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja.