VARNOSTNE STORITVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Beva-Čokorilo&co d.n.o.

Storitve, svetovanje, zastopanje, posredovanje iz varnosti in zdravja pri delu

Meritve mikroklime v delovnem okolju

Požarna varnosti

Koordiniranje za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih-TA DEL NAJ BO LOČEN 

Varnostni načrti

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. 

Ocena tveganja

Naloga delodajalcev je, da zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom ter izvedejo oceno tveganja.

 

Koordinacija na gradbiščih

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.